ОМ ОП ЮУ АЭС
Воскресенье, 21.10.2018, 09:34
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная РегистрацияВход
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Главная » 2015 » Май » 25 » Постановление 14 мая 2015 г.. Киев № П-18-2 О трудовом споре (конфликте) между СПО объединений профсоюзов и Правительством
08:33
Постановление 14 мая 2015 г.. Киев № П-18-2 О трудовом споре (конфликте) между СПО объединений профсоюзов и Правительством

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ
П О С Т А Н О В А
14 травня 2015 року м. Київ № П-18-2
Про колективний трудовий спір (конфлікт)
між СПО об’єднань профспілок та Урядом,
а також із Спільним представницьким органом(СПО)
сторони роботодавців на національному рівні
Заслухавши інформацію Голови Атомпрофспілки Матова В.О. та розглянувши
надані Федерацією профспілок України документи (додаються), Президія
Центрального комітету профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Підтримати вимоги профспілок, сформовані відповідно до Конституції України
та чинного законодавства й ратифікованих в Україні Конвенцій МОП, а саме:
1.1. Внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо підвищення з 1
липня, 1 грудня 2015 року розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної
плати та прийняття Постанови Кабінету Міністрів України щодо збільшення
посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки з метою відповідної компенсації їх інфляційного знецінення у 2014-
2015 роках.
1.2. Забезпечити до 1 липня 2015 року проведення індексації грошових доходів
населення для забезпечення ефективного захисту трудових доходів, пенсій, соціальних
доплат та страхових виплат в умовах високого рівня інфляції.
1.3. Забезпечити до 1 липня 2015 року погашення заборгованості з виплати
заробітної плати в повному обсязі на державних підприємствах та підприємствах, у
яких частка майна належить державі.
Вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати на
підприємствах інших форм власності.
1.4. Забезпечити дієвий державний нагляд та контроль за додержанням
законодавства у сфері трудових відносин, охорони праці та гігієни праці з метою
попередження правопорушень, зниження рівня виробничого травматизму і
професійних захворювань, нелегальної зайнятості та «тіньової» виплати заробітної
плати.
З метою протидії масовим порушенням трудових прав усунути невиконання
Україною Конвенції МОП 81 та 129 про інспекцію праці, для чого з першого півріччя
2015 року привести нормативно-правові акти України у відповідність до норм вказаних
Конвенцій, гарантувати вільний, безперешкодний доступ державних інспекторів праці
до об’єктів перевірки і робочих місць, необхідну їх кількість та достатнє матеріально-
фінансове забезпечення Державної служби України з питань праці.
1.5. Підтримати законопроекти № 2245 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» (щодо надання соціальних послуг) і № 2296 «Про внесення змін до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які
знаходяться на розгляді Верховної Ради України, щодо відновлення з 1 червня 2015
року санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей, як
ефективного засобу профілактики захворювань і збереження трудового потенціалу
нації. За результатами внести відповідні зміни до бюджету Фонду соціального
страхування України.
1.6. Внести законодавчі пропозиції щодо відновлення з 1 січня 2016 року
соціальних прав та соціальних гарантій працівників, пенсіонерів, чорнобильців, дію
яких призупинено та скасовано у 2015 році.
1.7. Забезпечити виконання п. 6.3 Генеральної угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в
Україні на 2010-2012 роки щодо здійснення соціального діалогу у процесі розроблення
проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних,
економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягнення
узгодження інтересів і позицій Сторін Угоди.»
2. Головам об’єднаних та первинних профспілкових організацій, Представникам
Атомпрофспілки довести до відома членів Атомпрофспілки позицію профспілок щодо
причин та цілей вступу в національний колективний трудовий конфлікт із Кабінетом
Міністрів України та з роботодавцями.
3. Первинним профспілковим організаціям підприємств, установ, організацій, де
виникла заборгованість із заробітної плати, на засіданні виборних органів розглянути
питання щодо вступу в колективні трудові спори.
4. Довести до Спільного представницького органу профспілок позицію Президії ЦК
Атомпрофспілки про передчасність проведення масштабних галузево-територіальних
акцій протесту, доки не вичерпані усі можливості та механізми соціального діалогу, в
тому числі через тристоронню соціально-економічну раду, колегії та громадські ради
центральних органів виконавчої влади, відповідні тристоронні робочі групи.
5. Контроль за виконанням постанови покласти на Голову профспілки Матова В.О.
Надіслати: членам Президії - 14 прим., бухгалтерії - 1 прим., оргвідділу - 1 прим., до
протоколу - 1 прим. Всього: 17 прим.
п
Голова профспілки В.О. Матов
Профспілкова позиція щодо причин та цілей вступу в національний
колективний трудовий конфлікт із Кабінетом Міністрів України та з
роботодавцями
Грубе, довготривале і зі зростаючими масштабами порушення Кабінетом
Міністрів України та роботодавцями законодавчо визначених трудових прав та
соціальних гарантій працівників, ухилення понад рік і навіть відкрите
нехтування Урядом та об'єднаннями роботодавців пропозиціями профспілок
щодо реалізації на практиці європейських процедур ведення соціального діалогу
стосовно визначення проблем в сфері праці та напрацювання шляхів ефективного
їх вирішення - заголовні причини колективного трудового конфлікту між
профспілками та Урядом, а також із Спільним представницьким органом(СПО)
сторони роботодавців на національному рівні.
Профспілки офіційно висунули Вимоги, сформовані відповідно до Конституції
України та чинного законодавства й ратифікованих в Україні Конвенцій МОП:
- повне повернення заборгованості і з заробітної плати та компенсації працівникам
за несвоєчасну оплату їх праці;
- підвищення мінімальної заробітної плати на рівень фактичного прожиткового
мінімуму, що вдвічі є вищим ніж сфальсифікована Урядом величина;
- проведення повної індексації зарплат на рівень інфляції 2014-15 років, створення
передумов рентабельної та престижної заробітної плати для найманих працівників;
- недопущення прийняття антиконституційних законів, що звужують права і
свободи українських громадян;
реалізації європейських принципів відкритості Уряду, повноцінного
результативного ведення соціального діалогу тощо.
Профспілки вже максимально використовують усі передбачені законом засоби для
досягнення реалізації своїх Вимог, зокрема:
- парламентським фракціям, Адміністрації Президента передано інформацію про
зони дискримінації та соціальної несправедливості в сфері праці та профспілкові
пропозиції щодо законодавчого їх врегулювання;
- надіслано звернення до Міжнародної організації праці зі скаргою щодо
невиконання Урядом ратифікованої Конвенції МОП, яка гарантує своєчасну виплату
заробітної плати;
- готуються масові судові позови з вимогою виконання перед конкретними
найманими працівниками зобов’язань щодо повної і своєчасної оплати праці, а також
щодо повернення пенсіонерам конфіскованої частини їх пенсії;
- за участі народних депутатів готується звернення до Конституційного суду про
дотримання в Україні конституційних прав працівників;
- в стані готовності широкомасштабні постійні галузево-територіальні акції
протесту з метою донесення до Уряду, парламенту, провладних політичних сил
потреби негайного вирішення соціальних проблем.
Ініційовані профспілками національні колективні трудові конфлікти 30 квітня
ц.р. були зареєстровані Національною службою посередництва і примирення(НСПП).
Профспілки очікують від Кабміну, роботодавців та НСПП, що примирні органи з
врегулювання конфлікту будуть сформовані, а вимоги профспілок знайдуть своє
вирішення в установлені законом терміни й порядку та стануть підґрунтям для нової
Генеральної угоди.
Закликаємо засоби масової інформації приділити належну увагу процесу
вирішення національного колективного трудового конфлікту і заявляємо про
свою готовність об’єктивно і відкрито інформувати про дії профспілок!
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЗО квітня 2015 року Київ № 111>р
Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту)
між Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні та
Кабінетом Міністрів України
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», розділу З Положення
про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби
посередництва і примирення від 25.03.2014 № 21,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір (конфлікт) між Спільним
представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України
з 27.04.2015 і присвоїти йому реєстраційний номер 040-15/00-Н.
2. Зареєструвати такі вимоги Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному
рівні:
«1. Внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо
підвищення з 1 липня, 1 грудня 2015 року розміру прожиткового мінімуму,
мінімальної заробітної плати та прийняття Постанови Кабінету Міністрів
України щодо збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівників
першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою відповідної
компенсації їх інфляційного знецінення у 2014-2015 роках.
2. Забезпечити до 1 липня 2015 року проведення індексації грошових
доходів населення для забезпечення ефективного захисту трудових доходів,
пенсій, соціальних доплат та страхових виплат в умовах високого рівня
інфляції.
3. Забезпечити до 1 липня 2015 року погашення заборгованості з
виплати заробітної плати в повному обсязі на державних підприємствах та
підприємствах, у яких частка майна належить державі.
Вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості із заробітної
плати на підприємствах інших форм власності.
2
4. Забезпечити дієвий державний нагляд та контроль за додержанням
законодавства у сфері трудових відносин, охорони праці та гігієни праці з
метою попередження правопорушень, зниження рівня виробничого
травматизму і професійних захворювань, нелегальної зайнятості та
«тіньової» виплати заробітної плати.
З метою протидії масовим порушенням трудових прав усунути
невиконання Україною Конвенції МОП 81 та 129 про інспекцію праці, для
чого з першого півріччя 2015 року привести нормативно-правові акти
України у відповідність до норм вказаних Конвенцій, гарантувати вільний,
безперешкодний доступ державних інспекторів праці до об’єктів перевірки і
робочих місць, необхідну їх кількість та достатнє матеріально-фінансове
забезпечення Державної служби України з питань праці.
5. Підтримати законопроекти №2245 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо надання соціальних послуг) і № 2296
«Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», які знаходяться на розгляді Верховної Ради
України, щодо відновлення з 1 червня 2015 року санаторно-курортного
лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей, як ефективного
засобу профілактики захворювань і збереження трудового потенціалу нації.
За результатами внести відповідні зміни до бюджету Фонду соціального
страхування України.
6. Внести законодавчі пропозиції щодо відновлення з 1 січня 2016 року
соціальних прав та соціальних гарантій працівників, пенсіонерів,
чорнобильців, дію яких призупинено та скасовано у 2015 році.
7. Забезпечити виконання п. 6.3 Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і
трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки щодо здійснення соціального
діалогу у процесі розроблення проектів законів України та інших
нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових
відносин, а також соціального захисту та досягнення узгодження інтересів і
позицій Сторін Угоди».
Підстава: подання Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному
рівні від 28.04.2015 № 04-18/541-СПО.
3. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва
і примирення:
внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів);
забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового
спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених Законом України
з
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та
Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
№ 1258/98, із змінами.
4. Дане розпорядження надіслати Спільному представницькому органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному
рівні та Кабінету Міністрів України.
О. Окіс
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖКА ПОСЕРЕДНИЦТВА ї ПРИМИРЕННЯ
Р О ЗП О Р Я ДЖЕ Н Н Я
ЗО квітня 2015 року Київ № 112-р
Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту)
між С п іл ь н и м представницьким органом репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким
органом сторони роботодавців на національному рівні
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», розділу 3 Положення
про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби
посередництва і примирення від 25.03.2014 № 21,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір (конфлікт) між Спільним
представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом
сторони роботодавців на національному рівні з 27.04.2015 і присвоїти йому
реєстраційний номер 041-15/00-Н.
2. Зареєструвати наступну вимогу Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному
рівні:
«1. Забезпечити погашення до 1 липня 2015 року заборгованості з
виплати заробітної плати в повному обсязі на підприємствах, що
знаходяться в сфері впливу СПО сторони роботодавців на
національному рівні».
Підстава: подання Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному
рівні від 28.04.2015 № 04-18/541-СПО.
3. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва
і примирення:
внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів);
2
забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового
спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених Законом України «Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та
Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
№ 1258/98, із змінами.
4. Дане розпорядження надіслати Спільному представницькому органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному
рівні та Спільному представницькому органу сторони роботодавців на
національному рівні.
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
м. Київ, майдан Незалежності, 2
Адреса для листування: вул. Шота Руставелі, 39-41, Київ 01601
тел. (044) 289-09-93, факс (044) 289-55-80, 289-66-07
E-mail: fpsu@.fpsu.org.ua. код ЄДРПОУ 00014479
На№ від
Щодо активізації роботи для
початку процедур« вступу у ЕСГС
Членським організаціям ФПУ
Шановні колеги!
Інформуємо Вас, що відповідно до статей 4 та 6 Закону України «Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» Спільний
представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на
національному рівні на своєму засіданні 27 квітня ц.р. прийняв рішення про вступ в
колективний трудовий спір (конфлікт) з Кабінетом Міністрів України у зв’язку з
невиконанням законодавства про працю, положень Генеральної угоди на 2010-2012
роки та встановлення нових соціально-економічних умов праці, а також щодо
вступу в колективний трудовий спір (конфлікт) із Спільним представницьким
органом сторони роботодавців на національному рівні у зв’язку з невиконанням
законодавства про працю.
У зв'язку з цим, просимо звернутись до своїх первинних профспілкових
організацій з метою організації роботи щодо масового вступу в колективні
трудові спори працівниками підприємств, де є заборгованість Із виплати
заробітної плати.
З повагою,
Заступник Голови ФПУ С.М. Кондрюк
Велиток 287-55-69
ПРЕМ’ЄР МІНІСТР УКРАЇНИ
вул, Грушевського, 12/2, Київ,01008,
тел.: (044) 256 7624, телефакс: (044) 254 0584 За результатами засідання
Національної тристоронньої
соціально-економічної ради
від 16,04.15
1. РОЗЕНКУ П. В.
ЯРЕСЬКО II.
АБРОМАВИЧУСУ А.
ДЕМЧИШИНУ В. В.
Прошу:
за участю сторін соціального діалогу розглянути питання про
утворення тристоронніх робочих груп з метою напрацювання пропозицій
щодо удосконалення законодавства з питань регулювання трудових,
соціальних, економічних відносин та у разі необхідності вносити їх на
розгляд Уряду в установленому порядку;
активізувати роботу щодо включення представників всеукраїнських
профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій
роботодавців до складу громадських рад та колегій центральних органів
виконавчої влади.
По результати роботи поінформувати Кабінет .Міністрів України.
Красильщикову А. Л.
Прошу в місячний термін внести в установленому порядку проект
акта Уряду щодо внесення змін до Положення про Раду підприємців при
Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від ІЗ лютого 2008 р. № 54, передбачивши чіткі функції Ради,
прозорість відбору її членів, а також пропозиції щодо створення ради
промисловців, виробників і експортерів для просування українських товарів на
'ЗОВНІШНІ ринки.
2. АБРОМАВИЧУСУ А.
ОНИЩЕНКО Г. В. лялінш к. м.
Оліиникі’ О. В., Красняьшикову А. Л. ‘ ’ ■ 0са£<кРрЕеіїї/.>.:р<;рА;а7?-■-- .!‘•у-..рнЕїу ми ‘
ґ № 1 6 6 Ш / 0 р і - і 5 б і д і
РМНЕНЕТТуО ОБіГ■
3. АБРОМАВИЧУСУ А.
П АРФЕ ИЕН К У Д. М.
РОЗЕНКУ П. В.
Прошу залучати представників громадськості, у тому числі сторін
соціального діалогу, до формування постійно діючих комісій для проведення
конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору
економіки.
Калеиському В. В. , Красильщикову А. Л.
4. КВІТУ С. М.
РОЗЕНКУ П. В.
Прошу під час розробки проекту Закону України «Про професійно-
технічну освіту» передбачити проведення його громадського обговорення, у
тому числі, за участю сторін соціального діалогу.
Коблошу В. В., Красильщикову А. Л.
5. Міністрам, керівникам інших центральних
органів виконавчої влади (за списком)
Прошу забезпечити дотримання норм закону щодо здійснення
соціального діалогу під час розробки проектів законів, інших нормативно-
правових актів з питань соціальної та економічної політики і трудових
відносин, державних програм економічного та соціального розвитку, інших
державних цільових програм, державних соціальних стандартів та рівня
оплати праці, основних економічних і соціальних показників проекту
державного бюджету на відповідний рік.
КИРИЛЕНКУ В. А.
КОЗАЧЕНКУ Л. П.
ОСОБОМУ Г. В.
МІРОШНИЧЕНКУ О. В.
\ / ШУБІНУ О. О.
ФЕДОРЧУКУ В. Я., ЗАЯЦЮ А. І.
Красильщикову А. Л., Кутеуькій В. М. : Д
А річній Я ЦЕ ШОК
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
м Київ, майдан Незалежності, 2
Адреса для листування вул. Шота Русгавелі, 39-41, м. Київ, 01019
Тел. (044)28&-01-11, факс. (044) 28&-76-50, Е-таіІ: secretarv@ukrzdrav.com. Код ЄДРПОУ 00014479
оє'об'&о&ю&ф/-<я5/б'оЗ НаК»
г “ І
~І Про акції протесту П Членам Президії ФПУ
Шановні колеги!
Постановою Президії ФПУ від 02.04.2015 № ІІ-38-3 «Про дії Федерації профспілок
України в умовах багатократного стрімкого підвищення цін і тарифів та катастрофічного
падіння рівня життя населення» прийнято рішення про підготовку та проведення
галузево-територіальних акцій протесту і утворення відповідного
загальнопрофспілкового Штабу.
Штабом розроблено та опрацьовано з членськими організаціями підготовчі заходи
та складено графік проведення таких акцій.
Разом з тим в цей період СПО об’єднань профспілок було прийнято рішення про
вступ в колективний трудовий спір з Урядом та об’єднаннями роботодавців. Наразі
розпочато примирні процедури відповідно до Закону України «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)» та наближаються до завершення тристоронні
переговори з підготовки проекту Генеральної угоди на новий термін.
Слід зазначити, що завдячуючи, в тому числі нашій підготовчій роботі по
проведенню акцій, вдалося суттєво посилити профспілкову позицію при пошуку
взаємоприйнятних рішень по проекту Генеральної угоди. Крім того за підсумками
засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради Прем’єр-міністром
України Яценюком А.П. дана низка доручень щодо посилення соціального діалогу і
взаємодії центральних органів виконавчої влади з профспілками. 29 квітня ц.р. проведено
робочу зустріч членів СПО з Віце-прем’єр-міністром України Кириленком В.А. за участі
Міністра соціальної політики України П.В.Розенка та заступника Міністра фінансів
України Р.П.Качура з питань врегулювання КТС.
Враховуючи зазначене початок проведення галузево-територіальних акцій протесту
відтерміновується на один тиждень: з 13 на 20 травня 2015 року.
Рішення щодо порядку і графіку зазначеної акції буде прийнято на розширеному
засіданні Штабу з врахуванням результатів проведення переговорів по новій
Генугоді(засідання Спільної робочої комісії 12 травня) та перших результатів роботи
примирних органів по колективних трудових спорах. Штаб скликається 13 травня 2015
року на 15-00 (ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»). Просимо забезпечити участь
відповідального працівника Вашої профспілки в засіданні Штабу.
Водночас інформуємо, що 14 травня ц.р. буде проведено семінар-нараду
представників членських організацій, відповідальних за медіа-роботу та взаємодію із ЗМІ
для об’єктивного всебічного висвітлення дій профспілок в умовах що склалися.
З повагою,
Голова ФПУ
Приходько 287-43-91

Просмотров: 385 | Добавил: dok | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Друзья сайта
Поиск
Календарь
«  Май 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Copyright MyCorp © 2018